basisinkomen:
veel gestelde vragen

   

  naar paginabegin
basisinkomen FAQ
Wie geen of onvoldoende eigen inkomen heeft uit arbeid of uit vermogen, heeft recht op een bijkomend basisinkomen
naar paginabegin
wat is 'onvoldoende eigen inkomen' ?
Minder eigen inkomen hebben dan wat elke inwoner met de nationaliteit van dit land gemiddeld zou hebben, als iedereen een gelijk deel zou krijgen van wat wij allen samen verdienen (= de vergoeding voor wat wij allen samen produceren).
Dat is dus het bruto binnenlands product (BBP) gedeeld door, in België bvb, het aantal Belgen (10.000.000).
Of evenzo het BBP gedeeld door, in Nederland, het aantal Nederlanders (16.000.000).
Het 'modale inkomen' wordt ook wel genoemd het [BBP per inwoner]. Let wel: hierin zijn ook inkomsten uit vermogen inbegrepen (niet alleen inkomsten uit arbeid dus).
Anders gezegd: 'onvoldoende eigen inkomen' betekent: minder dan het gemiddelde Belgische/Nederlandse inkomen, minder dan het modale inkomen aldaar.
naar paginabegin
hoeveel bedraagt het basisinkomen hoogstens ?
Het basisinkomen bedraagt ten hoogste 50 % van het modale inkomen, dat is dan voor wie helemaal géén inkomsten heeft.
Volgens de regel: de overheid zal nooit méér dan 50 % belasting heffen, en zal ook nooit voor méér dan voor 50 % in alle behoeftes van de burger moeten voorzien. De burger zal dus voor zijn luxe-wensen een deel zelf moeten bijdragen. Dat kan omdat elkeen met een basisinkomen daarover vrijelijk kan beschikken.
naar paginabegin
waarom is het basisinkomen niet hoger?
Iedereen kan niet het volledige modale inkomen krijgen, want dan zou niemand nog willen gaan werken als er ook niets méér valt te verdienen door te werken. Dan was er immers ook niets te herverdelen.
Zo'n model werkt niet: vergelijk bvb met het vroegere Russische model, met het principe 'iedereen evenveel inkomen, dat wil zeggen 1. een evengroot loon uit arbeid, 2. inkomen uit vermogen (of uit kapitaal) wordt verboden, en 3. de staat voorziet in al je sociale behoeftes' :
dat model heeft bewezen niet werkbaar te zijn, er blijven dan toch onrechtvaardige discriminaties bestaan.
naar paginabegin waarom 50 % van het modale inkomen?
De inwoners van Europese landen, en ook die van landen buiten Europa, zijn makkelijk in staat om met het modale inkomen een royaal leven te leiden - méér is er trouwens niet te besteden !

Met een gegarandeerd basisinkomen, dat gelijk is aan de helft daarvan, leeft niemand in armoede, en kan iedereen in al zijn basisbehoeftes voorzien. Deze regel geldt zonder uitzondering, evenredig aan de plaatselijke omstandigheden; ook voor ontwikkelingslanden, als ook daar alle "inkomsten" mee in aanmerking worden genomen (natuurrampen, hongersnood en oorlogsomstandigheden evenwel niet meegerekend).
naar paginabegin hoe wordt het basisinkomen uitgekeerd?
Wie minder dan het modale inkomen als eigen inkomen heeft, krijgt (op aanvraag) de helft bij van het verschil tussen zijn eigen inkomen en het modale inkomen. Dat bedrag wordt maandelijks uitgekeerd.
naar paginabegin wat is het te betalen belastingspercentage (de aanslagvoet) op alle inkomsten?
- 1. Op het volledige bruto inkomen (per persoon) wordt een zeer redelijke minimale aanslagvoet van 15 % aangerekend.
- 2. Op de hoogste bruto schijf (gedeelte hoger dan het modale inkomen) wordt een extra belasting van 35 % aangerekend.
naar paginabegin hoeveel belasting moet ik betalen als ik een basisinkomen krijg?
slechts 15 %, nooit méér.
naar paginabegin zijn er nog andere belastingen op inkomen?
Neen. Geen solidariteitsbijdrage, geen opcentiemen, geen gemeentebelasting, ...
naar paginabegin hoe wordt het basisinkomen gefinancierd?
Door een redelijke aanslagvoet op de hoogste inkomstenschijf: wie méér inkomen heeft dan het modale inkomen betaalt 35 % extra belasting op de (bruto) schijf boven het (bruto) modale inkomen.
naar paginabegin

is die belasting op de hoogste inkomstenschijf voldoende om een basisinkomen voor elke staatsburger te garanderen en te financieren ?
Ja,
de totale belasting op de hoogste schijf is mathematisch voldoende om elke officiële staatsburger (met de nationaliteit van ons land) een basisinkomen te garanderen. Voor de wiskundigen: de som van de belastingsbedragen (15 + 35 %), geind op alle schijven boven het modale inkomen, is gelijk groot aan alle uit te keren basisinkomens.

naar paginabegin worden alle inkomens belast?
Ja, alle inkomsten in hoofde van één persoon worden als één inkomen belast.
naar paginabegin worden inkomsten van meerdere personen, bvb. samenwonenden of gehuwden, samengevoegd vóór de belasting?
Neen, iedere persoon met inkomsten verworven uit activiteiten in dit land wordt in eigen naam belast op zijn/haar totale inkomen. Bedrijven, handelszaken, verenigingen en organisaties worden belast volgens de regels van de vennootschapsbelasting.
naar paginabegin zie ook
basisinkomen (voorgaande pagina)

directe democratie
naar paginabegin mail het adres van deze pagina aan je collega
typ zijn / haar e-mail-adres in:

Proportionele Democratie :
niemand wordt vergeten

vorige pagina print-vriendelijke versie www.prodemo.be/basisinkomen2.htm lees verder volgende pagina
020913 030411 050119 © 2003 JFCIPeeters